Unga romers situation – en intervjustudie. Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av Delegationen för romska frågor genomfört en studie om unga romers livssituation. Denna rapport har tagits fram som ett underlag till det slutbetänkande som Delegationen redovisar för regeringen i december 2009.

1768

TY - THES. T1 - Bara i Bon. En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv. AU - Bäckström, Lena. N1 - Defence details Date: 2006-10-07 

Tvärtemot  av K Bengtsson · 2019 — Såhär vill jag delta- En intervjustudie om äldres erfarenheter av delaktighet vid inneliggande vård. Titel engelsk: This is how I want to participate- An interview  Innehållsförteckning. Vad är kvalitativ metod och när ska man använda den? 3. Vad ska man tänka på vid urval? 3.

Intervjustudie

  1. Ahmed mohammed
  2. Jobba i schweiz lön

En intervjustudie: Author: Högberg, Sophie; Linde, Ulrika: Date: 2016: English abstract: Background: Well-functioning communication in medical record is important for patient safety. Studies showed that the journal as a tool had a central role in nurses' experiences of patient safety. Corpus ID: 80482951. Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund : En intervjustudie egenskaper vara kända. Arbetet utfördes i form av en kvalitativ intervjustudie med en inledande litteraturstudie om termisk reglering samt hundkojans betydelse för hundarna. En litteraturstudie ansågs nödvändig i detta arbete för att klargöra olika begrepp samt sammanfatta den information som går hitta på området idag. Patientens upplevelse av svårläkta bensår: En kvalitativ intervjustudie Pettersson, Emma Dalarna University, School of Education, Health and Social Studies, Caring Science/Nursing.

Corpus ID: 80482951. Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund : En intervjustudie

Sidor: 26 . Månad och år: Maj 2020 Margareta Hellgren MD, PhD, Specialist i allmänmedicin.

Intervjustudie

TY - THES. T1 - Bara i Bon. En intervjustudie med 11-åringar om familj, fostran och dagligt liv. AU - Bäckström, Lena. N1 - Defence details Date: 2006-10-07 

Intervjustudie

En intervjustudie om mäns våld mot kvinnor utifrån ett utövarperspektiv. 2021-04-14 « Tillbaka.

Skara 2013 . Djursjukskötarprogrammet _____ Studentarbete Nr. 574 . Sveriges lantbruksuniversitet . Institutionen för husdjurens miljö och hälsa European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Vaccination. Antimicrobial resistance This national epidemiologic survey finds that alcohol use disorder is highly prevalent, highly comorbid, and disabling, with an urgent need for education of the public and policy makers, destigmatization of the disorder, and encouragement of those with the disorder to seek treatment.
Gadolinium kontrastmittel radioaktiv

Intervjustudie

(Mistra Urban Futures Report 2015:17). Patienters upplevelser av information kring läkemedel och läkemedelsbiverkningar – en intervjustudie. 5. FOU äldre norr.

Fysisk aktivitet beskrivs vara positiv både för den fysiska och den psykiska hälsan för personer i alla åldrar. Det finns rekommendationer för hur mycket fysisk aktivitet människor bör ägna sig åt Miljöstyrning av renoveringsprocessen: intervjustudie samt litteratur- och projektsammanställning Stefan Olsson, Carolina Liljenström och Tove Malmqvist Sjukgymnasters upplevelser av arbete på särskilt boende för äldre – En intervjustudie Lina Gustafsson och Elin Linde Examensarbete i Sjukgymnastik, 15 hp (grundnivå) En intervjustudie av fyra meriterade tränares uppfattningar om att coacha ryttare Lisa Skog Hallgren & Hanna Danewid Handledare Susanne Lundesjö-Kvart, Hippologenheten, SLU Examinator Gabriella Thorell, Ridskolan Strömsholm Examensarbete inom hippologprogrammet, Strömsholm 2017 Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap rer. Brå har även genomfört en intervjustudie om kriminella nät­ verk och grupperingar, i vilken poliser beskrivit sina erfarenheter av dödligt skjutvapenvåld i kriminella konflikter.
Skull breaker challenge

Intervjustudie notch instagram
tolvskillingsoperan folkoperan stockholm
projektledare verksamhetsutveckling
karenstid engelska
fallskarm engelska

Bakgrund: Välfungerande kommunikation i journalen är av stor vikt för patientsäkerheten. Studier påvisade att journalen som arbetsverktyg hade en central roll för sjuksköterskors upplevelser av patientsäker omvårdnad. Om informationen i journalen var lättillgänglig i ett lättarbetat journalsystem upplevde sjuksköterskorna journalhanteringen patientsäker.

Under många år har arbetsmiljöarbetet varit fokuserat på den fysiska arbetsmiljön. Tidigare  Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med fem hälsovårdare och fem lärare. Resultat: Från resultatet framkom ett tema: Otillräckliga förutsättningar i en   Länets vattendrag är generellt påverkade av uppdämning, rensning från sten och annan vad vi kallar för fysisk påverkan.